EPA Yalıtımın Merkezi
Danışma Hattı 0532 277 38 07 – 0532 345 56 16

Akustik Düzenleme Uygulamaları

Kapalı bir ortamdaki
- geometri (kare, dikdörtgen veya çokgen kesitler, kademeli yüzeyler)
- boyut oranı (alçak, yüksek tavanlar)
- ortamda kullanılan malzemeler (ahşap, beton, cam)
ve benzeri yapay faktörlerin tamamı kaynaktan çıkan ses üzerinde etkide bulunarak sesin değişmesine ve olduğundan farklı biçimlerde duyulmasına neden olur. Akustik düzenleme doğala en yakın duyumun sağlanabilmesi için ortamdaki yapay etkilerin giderilerek akustik konfor koşullarının oluşturulmasıdır.


Akustik mekan düzenlemesiAkustik mekan düzenlemesi, gürültü kontrolü sağlanmış olan yapıların iç hacimlerinde yapının işlevine uygun yankılanma sürelerinin gerçekleştirilmesine dayanır. Akustik mekanlardaki sesin kalitesini belirleyen yankılanma süreleri, kapalı ortamın boyutları ile ortam yüzeylerinin ses yutuculuk katsayılarının kullanıldığı Sabin formülü ile hesaplanır.

Ortamın ses yutuculuğu veya yansıtıcılığı ortam yüzeylerindeki etkili yutucu alanın büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Mekandaki pürüzsüz ve parlak yüzeylerin çokluğu rahatsızlık düzeyinde yankılanmalara neden olabilirken, aşırı miktarda ses yutucu malzeme kullanımı “kuru” ve “donuk” duyumlara yol açar. Bu olumsuzlukların giderilerek akustik anlamda dengenin kurulması akustik mekan düzenlemesi ile mümkün olur.

Başlıca uygulama alanları:
 • Salonlar
 • - Çok amaçlı salonlar
 • - Konferans salonları
 • Stüdyolar
 • - Ses kayıt stüdyoları
 • - Prova stüdyoları
 • - Mastering stüdyoları
 • - Dublaj stüdyoları
 • - Radyo, TV stüdyoları
 • - Simultane çeviri stüdyoları
 • Kültürel yapılar
 • - Sinema, tiyatro, opera binaları
 • - Gösteri merkezleri
 • Eğitim kurumları
 • Kapalı spor salonları
 • Fuar alanları