EPA Yalıtımın Merkezi
Danışma Hattı 0532 277 38 07 – 0532 345 56 16

Çok Amaçlı Salonlarda Akustik Düzenleme

Çok amaçlı salon akustik uygulamaları


    Bir konser salonu tasarımının;
  • Salon hacmi, koltuk sayısı, icra edilen müzik vb. etkenlere göre belirlenen nispeten yüksek yankılanma süreleri,
  • Yanal yansımaların salonda kuşatma etkisi verecek ve yüksek netlik sağlayacak ölçüde zamanlama ve yönlendirilmesi
  • Odaklanmayı ve yankı dalgalanmalarını önleyici difüzörlerin kullanılması gibi belirgin ana hedefleri vardır.

    Konferans salonu tasarımının başlıca ilkeleri ise konser salonundan oldukça farklı olarak;
  • Makul yankılanma süreleri,
  • Hızlı konuşma anlaşılabilirliği,
  • Salon tefrişinde yüksek dayanımlı malzeme gereksinimi ön plandadır.

Birbirine göre önemli farklılıklar gösteren bu parametrelerin çok amaçlı salon söz konusu olduğunda birbirleri ile aynı ortam içinde bağdaştırılması gerekmektedir.
Akustik açıdan uygun nitelikli ortamların oluşturulması için çok amaçlı salonlarda belirli akustik ölçütlerin sağlanması gerekmektedir. Bunun mümkün olabilmesi için öncelikle mekanın mimari açıdan uygun tasarımlanmış olması, ayrıca uygulamada gerekli akustik özelliklere sahip yapı elemanlarının kullanılması gerekmektedir.


Çok amaçlı salonda arka ve yan duvarlarla tavanın geometrisi, tavan ve duvarlarda yer alan yansıtıcı ve sönümleyici yüzeylerin büyüklük ve açıları, sahnenin dinleyici platformuna göre konumu (sahne yüksekliği ve yapısı), ses kaynağının sahne içindeki konumu, dinleyici platformunun şekli ve sahneye göre eğimi tek tek ve birlikte mekan akustiği üzerinde etkili olmaktadır. İşitsel etkinliğin öncelikli olduğu kongre, konferans ve konser salonları ile, görsel ve işitsel etkinliğin birlikte söz konusu olduğu tiyatro, opera, sinema salonları gibi gösteri mekanlarında kaynaktaki seslerin salonda yer alan dinleyicilere doğala en yakın haliyle iletilmesi bu koşullarda sağlanabilecektir.


Gerekli akustik parametrelerin sağlanması için mekanın tasarım aşamasında ses geçiş kaybı, hacim akustiği, yankılanma süresi, hızlı konuşma iletim endeksi gibi bilgisayar destekli programlardan yararlanılır, üç boyutlu akustik modelleme çalışmaları yapılır.


Projelendirme aşamasında akustik parametrelerin gözden kaçırılmış ve hali hazırda faaliyetin sürmekte olduğu çok amaçlı salonlar söz konusu olduğunda, yapılacak değişiklik ve ilavelerle hacim akustiğinin iyileştirilmesi mümkün olabilmektedir.