EPA Yalıtımın Merkezi
Danışma Hattı 0532 277 38 07 – 0532 345 56 16

TİTREŞİM YALITIMI

Titreşim Yalıtımı 'nın oluşmasında; Mekanik sistemlerin çalışması sırasında sisteme verilen enerjinin bir bölümü salınım, sürtünme gibi nedenlerle kayba uğrayarak titreşim hareketine dönüşür. Cihaz ve yapılarda fiziksel hasara kadar ulaşabilen olumsuz etkilerin yanı sıra, gürültü ve istenmeyen ses kaynağı olarak yaşam koşullarının kötüleşmesinden, insanın ruhsal ve bedensel sağlığında kalıcı bozulmalara kadar bir dizi önemli soruna yol açar.

Her türlü endüstriyel sistem ve mekanizma, bina makina ve teçhizatı, raylı ve tekerlekli ulaşım araçları birer titreşim kaynağıdır. Titreşim önlemleri yapıların projelendirilmesinde düşünülebileceği gibi işletme sırasında doğan ihtiyaca göre de tasarlanabilir. Proje aşamasında titreşime karşı geniş koruyuculuğu olan aktif önlemler alınabilirken, titreşim sorununun önceden dikkate alınmamış olan işletme koşullarında dar kapsamlı pasif önlemlerle kısmi iyileştirmeler sağlanabilir.

Hareketin olduğu her yerde titreşimle ilgili sorunlarla karşılaşılması olasıdır. Titreşim yalıtımı tesisat, yapı ve sanayide görülen sorunlarda, oldukça basit ve ucuz elyaf şiltelerden başlayarak ileri teknoloji ürünü kauçuk vb elastomerik malzemeler veya yaylı tip titreşim alıcılara kadar geniş çeşitlilikte malzeme kullanımıyla gerçekleştirilebilir. Özellikle sanayi sektöründeki karmaşık titreşim sorunlarının çözümü doğru malzeme seçiminin yanı sıra detay çözümlemeleri için mühendislik gerektiren uygulamalara ihtiyaç göstermektedir.

Uygulanmakta olan başlıca titreşim yalıtım yöntemleri

Yüzer döşemeler ile titreşim yalıtımı:

Mekanik sistemlerin zemin ankrajlarında uygulanır. Elastik şilte açılan kaide çukuruna bohçalanır. Üzerine donatılı beton kaide uygulanır veya çelik konstrüksiyon şase yapılır. Yapılan bohçalamada, kaidenin tabanı ve yan yüzeylerinden zemine titreşim kaçırılmamasına dikkat edilmelidir. Mekanik sistemin beton kaide veya çelik konstrüksiyon şaseye montajında kauçuk veya yaylı titreşim alıcıların kullanılmasıyla ikinci kademe titreşim yalıtımı gerçekleştirilmiş olur. Bu uygulamalarla cihazların zemin bağlantılarından oluşabilecek titreşim kaçakları asgariye düşürülür.

Tavan askıları ve duvar braketleri:

Benzeri şekilde tavan ve duvar askılarında daelastik bağlantı sistemleri kullanılaraktitreşim kaçakları azaltılarak titreşim yalıtımı sağlanabilir.

Beton geçişleri :

Tesisat hatlarının beton geçişlerinde ceket tarzı elastik şilteler kullanılarak, katlar arasında gerçekleşecek titreşim kaçakları azaltılabilir. Bu uygulamaların sızdırmazlık açısından iyi bir performans sağlayacak nitelikte olması gereklidir.

Titreşim yalıtımının belli başlı uygulama alanları

 • Pompalar ve motorlarda titreşim yalıtımı
 • Pnömatik sistemlerde titreşim yalıtımı
 • HVAC sistemlerinde titreşim yalıtımı
 • Darbeli pres vb. makinalarda titreşim yalıtımı
 • Jeneratör odalarında titreşim yalıtımı
 • Kompresör odalarında titreşim yalıtımı
 • Chiller gruplarında titreşim yalıtımı
 • Kazan dairelerinde titreşim yalıtımı
 • Ses kayıt stüdyolarında titreşim yalıtımı
 • Gece kulüplerinde titreşim yalıtımı
 • Yapıların sismik korumasında titreşim yalıtımı
 • Hassas laboratuar ekipmanlarında titreşim yalıtımı
 • Üst düzey akustik sistemlerde titreşim yalıtımı