EPA Yalıtımın Merkezi
Danışma Hattı 0532 277 38 07 – 0532 345 56 16

EKSPANDE POLİSTİREN (EPS)

 • Malzeme özellikleri
 • Isı iletkenlik (?) değeri: 0,034 ? ? ? 0,036 W/mK (20 kg/m3 için)
 • Yoğunluk 16 – 30 kg/m3
 • Basma mukavemeti (min. %10 deformasyonda) 100 kPa
 • Yangın dayanımı sınıfı (TS EN 13501-1) E
 • Kullanım sıcaklığı -50 °C / +70 °C
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ= 30 – 70


 • Kullanım alanları
 • Ambalaj sektörü
 • İnşai yapıların içten/dıştan ısı yalıtımında, inşai yapı dolgusu(düşük yoğunluğu nedeniyle)
 • Soğuk hava depolarının ısı yalıtımı (frigorifik kullanım)
 • Tarım sektöründe (granül halde toprağa karıştırılarak)
 • Gemicilik sektörü (dolgu ve yüzdürme malzemesi)