EPA Yalıtımın Merkezi
Danışma Hattı 0532 277 38 07 – 0532 345 56 16

EKSTÜDE POLİSTİREN (XPS)

 • Malzeme özellikleri
 • Isı iletkenlik (?) değeri: 0,032 ? ? ? 0,035 W/mK(24 - 30 kg/m3³ için)
 • Yoğunluk 24 – 36 kg/m3³
 • Basma mukavemeti(min. %10 deformasyonda) 200 kPa
 • Yangın dayanımı sınıfı (TS EN 13501-1) E
 • Kullanım sıcaklığı -50 °C / +70 °C
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=150
 • %100 kapalı gözeneklidir, bünyesine su almaz. Kapiler emiciliği yoktur


 • Kullanım alanları
 • İnşai yapıların içten/dıştan ısı yalıtımında, inşai yapı dolgusu (düşük yoğunluğu nedeniyle)
 • Toprak temaslı temel duvarlarının ısı yalıtımı
 • Soğuk hava depolarının ısı yalıtımı (frigorifik kullanım)